Vize společnosti

Vize společnosti

Úkol od generálního ředitele společnosti byl poměrně jednoduchý: každé oddělení má vytvořit svou vizi a sestavit misi, jak toho dosáhnout. Generální ředitel tímto úkolem chtěl připomenout, že vize a mise jsou klíčové prvky pro každou úspěšnou společnost.

Definice : vize a mise jsou jednoduchým vyjádřením budoucího stavu společnosti nebo oddělení.

Je důležité si připomenout, že jsou primárně určeny pro zaměstnance, kteří pracují pro firmu s konkrétním směrem a cílem. Prohlášení o misi definuje cíle organizace a způsob, jak ji dosáhnout. Zatímco prohlášení o vizi podrobně popisuje, kam se organizace snaží jít a co chce v příštích letech dosáhnout.

Tedy jak splnit onen úkol od generálního ředitele a vytvořit vizi a misi pro vaše oddělení? Zvažte následující otázky:

  • vize = proč
  • mise (poslání, strategie) = jak
  • segmentace = kdo
  • cesta = kdy
  • specifikace = kdo

Vize a mise jsou důležité pro každou společnost a každé oddělení. Vytvoření jasných a srozumitelných prohlášení o vizi a misi může pomoci zaměstnancům pochopit, kam společnost směřuje a jakým způsobem se plánuje dostat tam, a také jim poskytuje jasný směr pro budoucí rozhodování a jednání.

Jedině a pouze, až když existuje vize firmy, tak je z ní možné odvodit strategické cíle (strap) a z nich odvodit specifické cíle a z nich odvodit KPI pracovníků na odděleních. O KPI samotných je článek zde.

Pro konkrétní příklad, jak má vypadat vize->STRAP->KPI mě můžete kontaktovat. 15let v amerických společnostech mne naučila co to je a jaké jsou toho benefity.


Pod čarou. V tomto příspěvku je zmíněno, že kompetentnost je důležitá pro úspěšnou realizaci projektů a cílů firmy. Je důležité mít manažery, kteří nejenom znají teorii, ale umí ji také uplatnit v praxi. Toto umožňuje, aby se projekty realizovaly efektivně a v souladu s cíli firmy. Na druhé straně, pokud manažer nezná teorii, nebo ji nedokáže aplikovat v praxi, může docházet k neefektivnímu řízení projektů, což může vést k selhání projektu a dokonce k ztrátám pro firmu. Je proto důležité, aby firma měla vysokou míru kompetentnosti mezi svými vedoucími pracovníky, což umožní úspěšné plnění firemních cílů a udržení konkurenceschopnosti na trhu.

Manažer, který nezná teorii a jen direktivně nařizuje, projekty které řídí tak řídí ad-hoc na meetingu tak není kompetentní. Toto je velmi bolestivá pomalá cesta jak firma umře.

Co je kompetence?

Kompetence je převod teorie do praxe.
George S. Patton
generál US Army

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *