Motivace zaměstnanců

Motivace zaměstnanců

Slyšíme a vidíme to každý den. Ze všech stran, nejsou lidi. Když už jsou, nemají motivaci pracovat. A přitom řešení je vcelku jednoduché.

Celý tento článek je volné pokračování článku proč chodíte do práce.

Všeobecně. Motivace zaměstnanců je klíčovým faktorem pro úspěch každého podniku. Když jsou zaměstnanci motivováni, pracují tvrději, jsou víc angažovaní a mají lepší výsledky. Kromě finančních odměn mohou být účinné i nehmotné formy motivace, jako je uznání, rozvoj a možnost podílet se na rozhodování. Vedoucí pracovníci by měli rozpoznávat a podporovat jedinečné motivace každého zaměstnance, aby dosáhli nejlepších výsledků.

Především je zde jeden faktor, který se zcela přehlíží. Tedy minimálně ve firmách, které se zasekly ve 20století. Potřeby a z toho pramenící motivace se liší generace od generace. Tedy neexistuje jeden jediný návod jak motivovat všechny zaměstnance.

Rozdělení podle generací:

generace X (1965-1986)

Také se říká Husákovi děti. Zažili komunismus, poznali jaké byly první léta demokratické svobody. Chodit do práce považují za povinnost. Chodí takto celý svůj produktivní život. Rodinný život a děti jsou pro ně jakýmsi milníkem. Žena, která neměla ve 20 letech dítě a nebyla vdaná byla zvláštní. V této generaci se objevilo mnoho podnikatelů a úspěšných lidí i přes to, že to jsou spíše individualisté než týmoví hráči.

Každý se musel učit rusky několik let i když nikdo pořádně rusky neuměl. Vysokou školu studovali ti, kterým se nechtělo na vojnu nebo dívky, které se nechtěly vdávat. Škola pro ně byla téměř samozřejmostí.  Cestovat začali až po pádu komunismu. I přesto, že mnozí měli potřebu vycestovat do dalekých krajů se hodně lidí spokojilo s Evropou. Stejně jako generace baby boomers se uchýlili spíše k cestování na stejná místa.

Peníze se pro tuto generaci staly symbolem, hnacím motorem, měřítkem úspěchu. Pro mnohé smysl života.

generace Y (1986-1999)

Jsou často dětmi generace babyboomers, přezdívá se mileniálům také „echo babyboomers“. Tito mileniálové jsou nyní v období rozkvětu. Vyrůstala jako jedna z prvních generací v klidném prostředí bez válek a převratů. Mileniálové jsou hodně ovlivněni globalizací a všude přítomnými novými technologiemi. Zažili největší boom okolo domácích počítačů a Internetu. Plánují rodinu o hodně později, než tomu bylo dříve. Důležité pro ně je být finančně zabezpečený, procestovat svět, splnit si veškerá přání a až potom dítě. Rodina pro ně neznamená omezování se v pracovním růstu.

Mileniálové chtějí pracovní postup a vydělávat hodně peněz v práci, která je naplňuje. Jsou to realisté a nemají od své práce vysoká očekávání. Oproti jejich rodičům se jim do práce moc nechce a nejraději by procestovali celý svět. Hodně svých financí mohou použít právě k uhrazení všemožných cest do zahraničí. Často se vzdávají ryze pracovních ambicí a dávají prostor pro alternativní životní styly.

Požadují více dovolené a nejsou zrovna ochotni pracovat přesčas pro více peněz. Peníze jsou pro ně pouze prostředkem a nikoliv smyslem práce. V dané práci potřebují vidět smysl a chtějí neustále získávat nové zkušenosti.

generace Z (2000-2010)

Je to internetová generace je charakteristická zejména sdělováním názorů skrze internet (blogování a aktivita na sociálních sítí) a přizpůsobováním novým věcem, které je neustále obklopují. Facebook považují za starý a téměř nikdo ho nevyužívá.

Velmi se vyznají v počítačích, mezi kterými vyrůstali, avšak někteří ještě pamatují doby bez smartphonů a všudypřítomné WiFi. Jedná se tak o velmi různorodou generaci, ve které nalezneme hodně skupin. Umí si najít každou potřebnou informaci, koupit cokoliv online a ve virtuální realitě jsou jako doma. Chápou, že kryptoměny pro ně nejsou budoucnost, ale i přítomnost.

V práci jsou vynalézaví, chtějí pracovat na dálku a vydělávat peníze on-line.

Závěry

Nikdy, prostě nikdy nesmí říct manažer, že neví jak motivovat své pracovníky. Je to jen další známka nekompetentnosti. Viz článek o vizi společnosti. Co tedy jednotlivé generace naplňuje a motivuje? Na základě mnoha studií, toto jsou závěry:

generace 1946-1964

 • mít loajálního zaměstnavatele
 • jasnou hierarchii firmy
 • mít příležitost předat své zkušenosti mladším
 • respekt
 • extra placené dny nemoci

generace X

 • mít důvěryhodného zaměstnavatele
 • příležitost řešit problémy
 • mít kolem sebe kompetentní kolegy
 • být samotnými
 • další bonusy (flexikarty apod.)

generace Y

 • mít empatického nadřízeného
 • mít smysluplnou práci
 • být řádně proškolen
 • flexibilitu, pružnou pracovní dobu
 • možnost mít více dovolené za cenu přesčasů
 • homeoffice bez potřeby se ho domáhat

generace Z

 • kulturně chápajícího nadřízeného
 • konkurenceschopné mzdy
 • plně digitální firma, žádná papírová forma
 • pracovat online z druhého konce světa
 • být pod dohledem mentora
 • stabilitu

Jak vidíte samy, manažer má mnoho možností jak se zaměřit na potřeby a jak motivovat. To, co pro jednu generaci, např. peníze znamená vše, pro druhou generaci není téměř vůbec motivující.


Pod čarou: neočekávám, že zaměstnáváte nejmladší generaci. Generace Alfa (2010 -…). Tato generace vyrůstá v digitálním světe. Tablet, telefon, internet a pod. považují za zcela samozřejmou součást života. Těm když ukážete papírový formulář tak se otočí na místě a z firmy utečou. Nikterak překvapivé.

A neodpustím si ještě jeden krátký příběh. HR při pohovoru nového zaměstnance vehementně pořád zmiňovala jaké firma má benefity, hlavně stravenky. Vůbec nepochopila, že to, co považuje za super benefit ona, mladší generace nechápe jako motivační benefit.

1 komentář

Pěkné, ač zjednodušené a poněkud zgeneralizované, to se dá u tak krátkého článku pochopit. Bude velmi zajímavé, jak se pracovně projeví zmíněná generace Z neboli druhá generace “Eurospratků”. Jak je vidět podle školství, máme se na co těšit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *