KPI, zabiják výkonnosti

KPI, zabiják výkonnosti

KPI je zabiják výkonnosti, nebo je to přesně naopak? Na to, abychom pochopili co je KPI, pojďme to nejdřív rozklíčovat. Key performance indicator neboli klíčový ukazatel výkonnosti.

Povšimněte si toho slova klíčový, ne jen tak nějaký ukazatel. Popořadě. KPI je především součin účinnosti (v angličtině efficiency) a efektivity (v angličtině effectivness). Že necítíte v těchto slovech rozdíl? Za to může čeština. Občas se používá efektivita pro obojí, byť je to špatně.

Nakreslím-li toto v grafu, hned to bude jasné. Účinnost je svislá osa, efektivita horizontální osa. Její 4 kvadranty:

  • mám-li účinnost malou a efektivita je malá, to znamená, že nedělám nic, jako závěr “umřeš (pracovně) rychle
  • mám-li účinnost vysokou, ale efektivita je slabá? Typická otázka jak toto poznat: Dělám úkoly dobře? Jako závěr “neumřeš hned, ale pomale
  • mám-li naopak nízkou účinnost, ale efektivita je vysoká? Typická otázka jak toto poznat: Dělám ty dobré úkoly? Jako závěr: “přežiješ
  • ano, správně, teprve součin těchto dvou je náš kýžený cíl. Typické konstatování: Dělám dobře dobré úkoly. A jeho závěr: “prosperita“.

Pro ještě snazší pochopení zde je obrázek:

před námi stojí problém, jak to vyřešit? postupnými kroky.
účinné by bylo na tyto kroky použít nějaký nástroj.
a nebylo by efektivnější se podívat na problém z nadhledu? Třeba existuje “jiné” řešení.

Praktická stránka a jeho nasazení viz KPI, podruhé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *