Chyby, kterým se vyvarovat

Chyby, kterým se vyvarovat

Šest chyb, kterým, jako firma, je třeba se vyhnout. Toto je článek zkušeností a poznatků, které se bohužel objevují zas a znovu. Převážně pak v post-komunistických firmách, kde o změně ani nikdo nechce slyšet, natož ji pak implementovat. Výraz manažer je nahrazen vedoucím a ti se stali vedoucími tím, že ve firmě vydrželi nejdéle. Firma jim školení nedala, a zájem z jejich strany o manažerské vzdělání také chybí.

Chyby nejsou nutně v chronologickém pořadí:

  1. Nevím, kam firma, šéf a já jdeme
  2. Nemám motivaci, chybí mi vzor
  3. Šéf mě nezná a nezajímá se o mě
  4. O ničem, co se děje ve firmě, nevím
  5. Nevážím si ho, není pro mě autoritou
  6. Když je stres, tak je problém

Ad 1, Manažeři často zapomínají sdílet se podřízenými směr, kterým se oni nebo firma ubírají. Manažerská role se tak často promění v přeposílače a rozdělovače úkolů bez jasného odůvodnění, čímž u podřízených logicky klesá motivace úkoly plnit. Podřízení se tak cítí odtrženi od hmatatelných výsledků. Hlavním a často i jediným motivátorem jsou peníze, které si chodí lidé do práce odsedět, nebo jinak „odšulit“.
Viz článek o motivaci.

Ad 2, Manažer, který sám nemá svou práci rád, těžko nadchne vlastní tým. Jeho podřízení pak fungují jen do té míry jako jejich vzor. Když on nemusí, já taky nebudu. Problematická je i situace, kdy nadřízený má svou práci sice rád, ale své myšlenky a nadšení do práce nedokáže s podřízenými sdílet, nebo je sdílí nejasně.
Viz článek o KPI.

Ad 3, Zaměstnanci si v průzkumech často stěžují na nedostatek zájmu ze strany nadřízeného. Připadají si přehlížení, nedostávají zpětnou vazbu (ideálně i jinou než tu negativní spojenou se zvyšováním hlasu a emocemi). Neví, v čem jsou dobří a v čem nikoliv. Jejich práce se pak často nese v duchu: „Tak proč se snažit, když mě stejně neocení“.
Viz článek Pracovní cíle

Ad 4, Šéf, který dostatečně nesdílí informace s kolegy a podřízenými, dává logicky prostor pro spekulace a šíření drbů. To, že si zaměstnanci vysvětlí případné změny a situace po svém, nemusí být vždy ku prospěchu věci.

Ad 5, Ne každý nadřízený byl obdarován darem lídra. Ti, kterým nebylo takto naděleno, se musí manažerskému šarmu přiučit. Cest je tu několik, od autority násilné přes vedení vzorem až po manažera kamaráda, který v rámci zachování dobrých vztahů řeší vše po dobrém. Sen o podřízených, kteří vás bez výjimky milují, se ovšem rozplyne při první situaci, která neumožňuje řešení výhodné pro obě strany.

Ad 6, Cholerický, hysterický ani jinak emočně nevybalancovaný šéf logicky nebudí v zaměstnancích pocit jistoty. Pokud i pilot ztratí nervy, v letadle je apokalypsa.

Role manažera

Role manažera není být milý ke všem lidem. Jeho role je inspirovat lidi, aby udělali to, o čem vůbec netušili, že jsou schopni udělat.
Steve Jobs
CEO of Apple

Proč se neinspirovat tímto citátem? Management je o přesvědčování lidí, aby dělali věci, které dělat nechtějí, zatímco leadership je o inspirování lidí, aby dělali věci, o kterých si nikdy nemysleli, že by mohli. Celoživotně následuji jen ty nejlepší. Celoživotně posouvám hranice své i druhých. Neustále se zlepšuji, vzdělávám. Být autoritou vynucenou, to jsem si užil 15 let v armádě. Být autoritou přirozenou shledávám za mnohem lepší.

Role manažera není nikde a nikdy snadná