Sebejistota v čase

Sebejistota v čase

Tento článek popíše jak se vyvíjí sebejistota v čase nebo v závislosti na znalostech. Toto popisuje Dunningův-Krugerův efekt: neboli proč někteří lidé přeceňují své schopnosti?.

Dunningův-Krugerův efekt je psychologický jev, který popisuje tendenci některých jedinců přeceňovat své schopnosti a kompetence. Jednoduše řečeno, lidé, kteří nejsou příliš zdatní v nějaké oblasti, mají tendenci přeceňovat své schopnosti a věřit, že jsou lepší, než ve skutečnosti jsou. Naopak lidé s větší zkušeností a vědomostmi mají tendenci podceňovat své schopnosti a věřit, že jsou horší, než ve skutečnosti jsou.

Trocha historie tohoto efektu: Dunning-Krugerův efekt byl pojmenován po Davidu Dunningovi a Justinu Krugerovi, kteří publikovali svůj výzkum v roce 1999. Výzkum se zaměřil na studenty, kteří podstoupili testy ve znalostech angličtiny, logiky a humoru. Výsledky ukázaly, že studenti s nejhoršími výsledky byli zároveň nejvíce přesvědčeni o svých schopnostech, zatímco studenti s nejlepšími výsledky byli méně sebevědomí.

Dunning a Kruger dále poukázali na to, že jedinci, kteří jsou odborníky v nějaké oblasti, mají tendenci podceňovat své schopnosti, protože vnímají, jak složité a komplexní jsou některé úkoly. Na druhé straně lidé, kteří nejsou odborníky, si neuvědomují složitost a náročnost daného úkolu a proto si myslí, že jsou schopni jej zvládnout.

Příklady tohoto efektu: Dunning-Krugerův efekt je pozorovatelný v mnoha oblastech lidského života. Jedním z příkladů může být řízení vozidla. Začátečníci, kteří se teprve učí řídit, mohou mít tendenci podceňovat obtížnost jízdy a nadhodnocovat své schopnosti. Naopak zkušení řidiči si uvědomují, jak složité může být řídit v různých podmínkách a proto mají tendenci být opatrnější.

Dalším příkladem může být oblast finančního plánování. Mnoho lidí, zejména mladších, má tendenci přeceňovat své schopnosti a nadhodnocovat své finanční znalosti a schopnosti. Mohou si myslet, že vědí, jak dobře nakládat s penězi a jak výhodně investovat, ale ve skutečnosti nemají dostatečné znalosti a zkušenosti. Tento nedostatek finančního vzdělání a osvěty může být způsoben tím, že školy a vzdělávací instituce často nevyučují důležité finanční dovednosti a principy. Mnoho lidí se učí o financích a investování pouze z vlastní zkušenosti a zdrojů, jako jsou internetové články nebo příbuzní a přátelé.

Navíc mnoho lidí se stydí přiznat, že o finančních otázkách nevědí dostatečně a mají tendenci se spoléhat na své názory a přesvědčení. Toto všechno může vést k tomu, že lidé se dostanou do finančních problémů a nevědí, jak je řešit.

Cyklus od nadšení, přes zoufalství, k osvícení

Typický cyklus:

  • na počátku nevím nic, bod 0
  • po krátké době jsem na vrcholu a myslím si, že umím vše, vrcholek “blbosti”
  • vystřízlivění, dno zoufalství, uvědomění si, že nevím (skoro) nic
  • nevzdávám to, pracuji, učím se, přichází osvícení, doopravdy začínám mít pevné znalosti
  • stává se ze mě odborník, který má přínos
  • zapomínám co jsem věděl 🙂

Jak překonat Dunningův-Krugerův efekt?

Dunning-Krugerův efekt může mít pro jedince negativní dopad na jeho profesionální i osobní život. Je důležité si uvědomit, že nemusíme být odborníci ve všech oblastech a že je důležité se permanentně učit a posilovat své znalosti a dovednosti.

Jedním z možných řešení může být získání více vzdělání a vědomostí v dané oblasti. Studium nebo konzultace s odborníky může pomoci získat hlubší a komplexnější pohled na danou problematiku. Dalším možným řešením je být otevřený novým informacím a názorům a nebránit se přijetí kritiky a zpětné vazby.

V každém případě je důležité si uvědomit, že Dunning-Krugerův efekt může být překonán a že je důležité být pokorný a učit se od ostatních.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *