Jak si zničit kariéru

Jak si zničit kariéru

5 jednoduchých kroků jak si zaručeně zničit svou karieru. Tento článek není výsměch, ani návod v pravém slova smyslu, jen pozastavení se nad realitou, se kterou jsem se setkal u pár svých kolegů.

Krok 1, přestaňte se učit

Zastavte se a řekněte si nahlas “již vše umím a nemusím se posouvat kupředu”

Krok 2, stěžujte si

Permanentně, na vše, na všechny, na zadané úkoly, především na firmu kde pracujete. Nejlépe nahlas přes celou místnost kde jsou ostatní pracovníci.

Krok 3, staňte se nepostradatelní

Nabýt přesvědčení, že jsem nepostradatelný pro zaměstnavatele je cíl. Ideálně přesvědčujte své okolí o tomto tvrzení.

Krok 4, buďte neviditelní

Každý zažil ten pocit, když šéf hledá kdo bude zodpovědný na zadaný úkol, třeba přímo na poradě. Nebuďte zbytečně aktivní, zůstaňte sedět, nic neříkejte. On si ten úkol nakonec někdo vezme a vy budete mít klidný den.

Krok 5, obviňujte ostatní

Za neschopnost firmy, oddělení, za finanční výsledky, za prodeje. Obviňujte ředitele, nehledě na to, zdali vůbec víte co dělá. Vidíte plakát “pojďte stávkovat před vládu proti chudobě”? Rozhodně se toho zúčastněte.

A teď vážně, co si z tohoto popisu odnést?

Dnes je hodně trendy o všem říkat, že je to toxické. Každopádně body viz výše popisují takového toxického pracovníka. Pozor, pouhý fakt, že vám je někdo nesympatický, ještě neznamená, že ho můžete zařadit do kategorie toxických pracovníků!

Mnohdy stačí jen jeden toxický člověk a tým o 40 lidech se rázem stává infikovaný jeho myšlením.

Životní i pracovní přístup by měl být přesně opačný.

Ad1, Permanentně se vzdělávat, posouvat své znalosti a dovednosti. Svět se mění, technologie se posouvají kupředu. Fakt, že se něco vyrábělo před 20ti lety, neznamená, že to tímto způsobem budeme vyrábět navěky. Vzdělání technického směru, ale i humanitárního. Cizí jazyk nevyjímaje. I když mluvíte anglicky 8 hodin denně s kolegy, to není důvod k zastavení se ve zlepšování. Fakt, že máte rok do důchodu, už vůbec není důvod se neposouvat kupředu.

Ad 2, Úkoly jsou snadné, ale i těžké. Nejsem přítelem vojenského direktivního nařizování. Nestěžujte si, ale raději veďte dialog se zadavatelem na téma přínosu tohoto úkolu, popř. na téma měřitelnosti. Ale bezduché stěžování si nikomu nepomůže.

Ad 3, Neuvěřitelné kolik takových kolegů jsem potkal. A všichni to mysleli smrtelně vážně. Být odborník ve svém oboru a být nepostradatelný, resp. budovat si image nepostradatelnosti, jsou zcela dvě odlišné věci. Odborník má přirozenou autoritu, kterou nabil léty praxe. Zatímco image nepostradatelnosti je uměle vytvořená a rozhodně zavírá možnost karierního růstu. Takový člověk se sám zakopal na ono pracovní místo a nikam se neposune.

Ad 4, Kdo nic nedělá, nic nepokazí. Znám toto pořekadlo a vůbec s ním nesouhlasím. Neříkám, že být super aktivní a nasypat si stovky úkolů, které pak nesplním je lepší cesta. Být aktivní, zajímat se o problém. Zapojit se do diskuze, proč projekt nejde podle představ. Být proaktivní a hledat řešení problému, který ještě nenastal. Dávat rady tam kde je potřeba a když je potřeba.

Ad 5, Obviňování je pouhý důkaz své neschopnosti. A ten plakát “pojďte stávkovat proti chudobě” jsem viděl na vlastní oči. Nemohl jsem se od toho odtrhnout. Každý se má tak jak se chce mít a kolik pro to dělá. Ono chodit do práce si to “odsedět”, ve 1400 vypadnout, odpoledne nic nedělat a jen si stěžovat na vládu, že se zdražily potraviny je pro mě nepochopitelné. Stejně tak obviňování ředitelů a všeobecně nadřízených za slabé finanční výsledky, ale nedat sebemenší ruku k dílu. Zlevnit produkt, zjednodušit proces nebo jen přijít s malým nápadem.

Celý článek není výsměch, já některým těmto kolegům empaticky rozumím co je k tomu vede. Dokonce vím, že do vedoucích pozic se v mnoha firmách dostali lidé jen tím, že tam jednoduše zůstali nejdéle.

Co s tím mohu udělat já osobně? Uvědomit si to, sepsat článek, a postupnými kroky situaci měnit.


Pod čarou: You work 8 hours to live 4. You work 5 days to enjoy 2. You work 8 hrs to eat lunch in 15 mins.You work all year to take a week or two holiday. You work all your life to retire in old age. Time goes very quickly and life is a short journey, so try to find a job and boss that makes you happy