Proč vznikla tato stránka

Proč vznikla tato stránka

Proč vznikla tato stránka? Čeho chci dosáhnout? Co navrhuji jako řešení? Základní tři otázky pro jakýkoliv projekt. Je ultimátím cílem jakéhokoliv managera sdílet nabyté zkušenosti a podělit se o ně. Jednoduše řečeno reciprocita. Sdílení se svým týmem, který řídí, ale se i s ostatními.

Možná začnu hned na začátek těžkou otázkou. Jaká je role manažera? Co má za cíl? Rovnou odpovím. Na toto není jednoznačná odpověď. Jednak není manažer jako manažer , ve smyslu product manažer a krizový manažer , toto jsou dvě zcela odlišné pozice.

Role manažera, který vede tým, je velmi důležitá a zahrnuje škálu povinností. Jeho hlavním cílem je dosahovat cílů týmu a organizace jako celku. Kromě toho má také za úkol motivovat své podřízené, vést je k výkonům na vysoké úrovni a zajistit, aby práce byla vykonávaná efektivně a produktivně.

Základní kvalifikace a schopnosti, které by měl manažer mít, zahrnují:

 • Komunikace: Schopnost komunikovat jasně a efektivně s lidmi v týmu, s vedením organizece a dalšími stranami.
 • Plánování a organizace: Schopnost plánovat, organizovat a koordinovat práci týmu tak, aby byly splněny cíle a termíny.
 • Vedení a motivace: Schopnost vést, motivovat lidi, aby dosáhli co nejlepších výkonů a aby se cítili součástí týmu. Nalezení rovnováhy mezi EUstresem a DIstresem, kde mezi těmito dvěma extrémy leží motivace.
 • Řešení problémů: Schopnost včas identifikovat problémy a hledat jejich řešení, která umožní týmu pokračovat v práci bez ztráty výkonu
 • Finanční a ekonomické znalosti: Manažer by měl mít základní znalosti v oblasti financí a ekonomiky, aby byl schopen správně plánovat a řídit rozpočet týmu.
 • Strategické myšlení: Schopnost vidět širší souvislosti a plánovat dlouhodobě, s cílem nejen krátkodobých, ale i dlouhodobých cílů organizace.
 • Práce s lidmi: Manažer by měl být schopen pracovat s různými lidmi a kulturami, porozumět jejich potřebám a přání a přizpůsobit se jim.
 • Technické znalosti: V některých oblastech jsou požadovány určité technické znalosti, aby byl schopen efektivně řídit tým.

Kvalifikace manažera závisí na konkrétní oblasti a odvětví, ve které působí. Důležitá je praxe a zkušenosti v oboru, ale i mimo něj, které pomohou získat praktické dovednosti.

Abych neopomněl na roli krizového manažera. Ten má “pouze” tři úkoly.

 • identifikovat příčinu problému
 • určit prioritu a plán
 • vyřešit problém

Slovo pouze je v uvozovkách, protože krizový manažer je nasazen do krizového prostředí.

Zpět na původní otázku. Proč vznikla tato stránka? Protože je to nutné. A co v ní budu popisovat? Základ je a bude management. Soukromě se hodlám věnovat financím, Applu a sportu.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *