NPI nebo NPD

NPI nebo NPD

A jaký je v tom vlastně rozdíl? Nedávno jsem potkal managera, který ač přes svou nespornou délku praxe, vůbec nerozuměl co tyto zkratky znamení a jaký je mezi nimi rozdíl. Pojďme se na to podívat blíže. Opomeneme fakt, že jde o anglické zkratky a slušelo by se tedy psát v angličtině. Jsou to pojmy, které se běžně používají i v češtině. Obojí popisují fázi produktu, ale odlišnou.

Zde je nutné zmínit, že existují fáze 4. V tomto pořadí:

  • Product maturity, tedy tvorba- základního konceptu a základního designu
  • New product development, tvorba prototypu a jeho testování
  • New product introduction, vytvoření před-produkčního vzorku a kontrola jeho kvality
  • a poslední je Product launch, konečně sériová výroba a neustálé zlepšování produktu
Cely průběh