Proč chodíte do práce

Proč chodíte do práce

Provokativní nadpis, já vím. Ale teď vážně, proč chodíte do práce. Zkuste si odpovědět. Překvapivě jsem potkal nemálo kolegů, podřízených, kteří se nad tím nikdy nepozastavili. Drtivá většina pak odpověděla, že pouze pro peníze. S tím nesouhlasím. Zde je několik důvodů proč.

Dřív něž to rozeberu do detailu, mám ještě jednu otázku. Samy před sebou si zkuste odpovědět. Jak by měla vypadat ideální práce. Zúčastnil jsem se nedávno workshopu, kde tato otázka zazněla a zde jsou odpovědi:

 • teplo v kanceláři, ano tato elementární potřeba v zimních měsících, kdy teplota v místnosti nepřesahovala 16°C byla u tohoto kolektivu na prvním místě
 • peníze, ano peníze hýbou světem, mnoho lidí má peníze jako modlu, jako společenský status
 • homeoffice, výborné téma kterému se budu v budoucnu ještě více věnovat
 • sdílení informací, mezi kolegy, mezi nadřízenými a podřízenými, co je oficiální a co jsou jen drby
 • kolektiv
 • pružnost nadřízených v rozhodování, nebo udělat vůbec nějaké
 • a poslední byla důvěra v nadřízené

Informace je komodita která nám umožní přežít, z toho pak vyplívají rezervy v knowhow, rezervy finanční, rezervy vztahu.

Existuje Maslowova pyramida potřeb, která vše výše napsané popisuje takto jednoduše:

 • Fyzické: Základní tělesné, fyziologické potřeby. Sem zapadá ono teplo v kanceláři. Byť úsměvné, tak produktivně vymýšlet a pracovat, pro to musí být podmínky. Vsuvka: existuje Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. která nastavuje limity.
 • Bezpečí: Potřeba zabezpečení a jistoty. Dědičně si toto neseme sebou, hlavně mít jistotu, zázemí. Z toho pramenící finance.
 • Sounáležitost: Pocit, že člověk někam patří. V přátelství, v rodině.
 • Úcta: Úcta v práci, v rodině, ve společnosti. Každý cítí potřebu být respektovaný. I ten junior, který nastoupí čerstvě po škole musí cítit podporu v týmu, podporu od manažera, že si ho váží. Nejde jen o nízké sebevědomí dané malou praxí, nebo dané povahou. Je to podhoubí firmy, oddělení, týmu.
 • Seberealizace: povšimněte si jak ona skupina nahoře, ani jeden nezodpověděl, že se chce realizovat. Nastoupit do firmy jako konstruktér a po 40 odpracovaných letech “umřít” jako konstruktér. Sem pak vstupuje role managera najít potenciál těchto lidí a rozvinout je.

Toto jsou stavební kameny. Když nemáte fyzično, nelze mít bezpečí. Když nemáte bezpečí, nelze mít sounáležitost atd atd.

Takže zpět na začátek. Proč chodíte do práce. Ne, nejsou to peníze, ale souhlasím, že bez tohoto stavebního kamene se nedá stavět kariéra dále.

A ten stejný člověk také řekl

Tím čím můžeme být, tím musíme být
Abraham Maslow

Tak jednoduchá myšlenka mi změnila kompletně pohled na svět. Moje zásady jsou následující. Přistupuji k osobnímu rozvoji a seberealizaci jako k té nejdůležitější práci / úkolu. Rozděleno na:

 • Dovednosti
 • Znalosti
 • Zdraví
 • Bohatství
 • Nastavení mysli