Pracovní pohovor

Pracovní pohovor

Pracovní pohovor je jedním z klíčových momentů pro získávání nového zaměstnání. V této fázi máte příležitost přesvědčit potenciálního zaměstnavatele, že jste ten nejvhodnější kandidát na pozici. Nicméně, tato důležitost může být pro mnoho lidí stresující a přináší s sebou mnoho otázek.

Jako manažer s mnohaletou praxí ve strojírenských firmách jsem absolvoval mnoho pohovorů a nabral mnoho zkušeností. V tomto článku se podělím o své poznatky a poradím vám, jak se na pohovor připravit a jak se v něm prosadit. Zaměřím se na tři časové úseky: před, během a po pohovoru.

Před pohovorem

Jak se říká, příprava je klíčem k úspěchu. Tento princip platí obzvláště u pracovních pohovorů. Před samotným pohovorem je důležité se na něj co nejlépe připravit. Začněte tím, že si pečlivě přečtete pozici, na kterou se chystáte ucházet, a zjistěte co nejvíce informací o zaměstnavateli. Prostudujte si webové stránky firmy, zjistěte, jaké jsou její hodnoty a co dělá. Pokud se jedná o větší společnost, můžete si přečíst i poslední výroční zprávu.

Dále je důležité si uvědomit, proč chcete právě tuto práci a co byste mohli firmě přinést. Zamyslete se nad svými silnými stránkami a zkušenostmi, které by mohly být pro pozici relevantní. Dále se připravte na otázky, které by mohly být položeny v pohovoru, a vymyslete si odpovědi. Nezapomeňte také na to, aby jste si předem zjistili, jaký bude průběh pohovoru – jak dlouho by měl trvat, kdo s vámi bude hovořit a podobně. Připravte si také otázky, které byste chtěli na pohovoru položit, viz poslední odstavec.

Obsahuje-li pracovní popis mnoho zkratek, buďte připraveni a zjistěte si důkladně co která znamená.

Důkladná příprava vám pomůže se cítit sebejistě a připraveně na pohovor.

Během pohovoru

Zcela první je dojem. Vy si uděláte dojem o budoucím zaměstnavateli a naopak. Toto se děje během prvních 3 až 5 sekund! Tyto první sekundy mnohdy rozhodují o zbytku pohovoru. Přijít včas je samozřejmost, spíše mířím na verbální a non-verbální komunikaci. Dobře oblečený kandidát, vypadá mnohem lépe než kandidát, který má tričko a jeansy.

Je-li pohovor online, zabezpečte si dobrou audio-video techniku. Mikrofon z notebooku, obzvláště u HP, má hodně plechový až rušivý zvuk. Stejnou měrou má vliv okolí. Dobře zvažte co bude v pozadí. Otevřená skříň s oblečením rozhodně nezapůsobí pozitivně.

Existuje řada otázek, které s velkou pravděpodobností zazní. Toto je malý seznam všeobecných otázek:

 • Proč opouštíte stávajícího zaměstnavatele?
  Až s překvapením kolik lidí na to nemá jednoznačnou odpověď.
 • Co víte o naší společnosti?
  Není větší ostudy, když kandidát nezná ani základní portfolio.
 • Proč právě vy, byste měl být nejvhodnější kandidát?
  Mít připravenou relevantní odpověď a seznam zkušeností. I čerstvý absolvent má mnoho co nabídnout.
 • Co je vaše nejsilnější stránka ve třech bodech?
  Vyvarujte se výrokům: mám tah na branku, apod.
 • Co Vás motivuje?
  Přečíst si základy Maslowovy pyramidy není vůbec špatný nápad.
 • Jaký je největší úspěch Vaší dosavadní kariéry?
 • S jakými lidmi chcete/nechcete pracovat?
 • doplňující otázky z Vašeho životopisu. Má-li kandidát napsáno, že umí anglicky, být připraven se do angličtiny kdykoliv přepnout.
 • Upřednostňujete práci v týmu nebo individuální práci?
  Odpověď ovšem záleží na pozici. Nicméně, většina pozic vyžaduje kooperaci a spolupráci s kolegy.

Seznam se může lišit, společnost od společnosti, ale základní myšlenka zůstává. Technické pozice sebou nesou technické otázky, např.:

 • Jaká je maximální teplota výfukového potrubí?
  I když společnost se nezabývá přímo výfukem, ani jiným produktem využívající výfukové plyny, jde o technické uvažování. O technický nadhled.
 • v letectví typická. Jaká je teplota vzduchu ve výšce 6000m?
 • inženýrská znalost. Popište p-v diagram
 • Co je H7/h6?
 • Jaký je rozdíl mezi Ck a Pk?
  Základy statistiky.
 • Jak funguje lednička?
  Zaměření se na základy z termodynamiky z VŠ.

K rozvinutí konverzace a k pochopení jak kandidát uvažuje se používají docela netypické otázky:

 • Kdybyste měl pohnout horou Fuji, jak byste postupoval?
  Zde není dobrých a špatných odpovědí. Nikdo nechce posunout horou Fuji. Ale rozvinout logiku. Odpověď může být technická, jak fyzicky na to. Stejně tak filozofická, jako metafora. Stejně tak jde o nadhled nad konkrétní úkol.

Naopak, toto je seznam otázek, které vedou nekompetentní manažeři a neschopné HR. V takových případech je na zváženou, zdali chcete pro takovou firmu vůbec pracovat.

 • kde se vidíte u nás ve firmě za 5 let?
  Neznaje organizační strukturu, neznaje možnosti školení a růstu. Na toto se nedá odpovědět. Toto bývala častá otázka před 10 lety, ale ne dnes.
 • Ucházeli jste se o jinou pozici? Máte i jiné nabídky?
  Otázka na hranici slušnosti. Samozřejmě, že každý kandidát má více nabídek.
 • Jak jste se o pozici dozvěděl?

Poslední součástí pohovoru je prostor na Vaše dotazy. Vždy se ptejte. Buďte zvídavý, ptejte se i na maličkosti. Žádný dotaz znamená, že nemáte zájem a tak to doopravdy společnost vyhodnotí. Vaše otázky by se daly rozdělit na tři skupiny:

 • všeobecné
  například: Jak se firma vyrovnala s Covidem, jak s válkou, jak přistupuje k homeoffice, zdali má jiný benefiční program pro rozdílné generace pracovníků? Důležité jsou otázky typu kdo je váš největší zákazník, jakým problémům čelí, kdo je váš největší konkurent?
 • týkající se pozice
  například: jaké je složení týmu, jak máte nastaveny KPI? Viz článek o KPI. Jak vypadá typický den? Jaké jsou očekávané výstupy z mé práce po 10, 30, 60 dnech. Jaký je další postup pohovoru? Bude druhé kolo?
 • pochybnosti
  například: máte pochybnosti, že bych nebyl vhodným kandidátem? Co se stalo s mým předchůdcem? Jak si stojím v porovnání s jinými kandidáty? Je zde něco co mohu udělat dnes já pro vás? Odpověděl jsem na všechny vaše otázky?

Na úplném konci pohovoru vždy přijde řada na finanční odměnu. Buďte připraveni, zjistěte kolik obdobná funkce v obdobné společnosti může dosáhnout. To se samozřejmě liší dle regionu, velikosti firmy… ale mít přehled je velice důležité.

Po pohovoru

V případě, že

 • pohovor dopadl úspěšně a máte nabídku i s adekvátní finanční odměnou, vše je tedy v pořádku.
 • pohovor dopadl úspěšně, ale finanční odměna není tolik kolik jste si představovali nebo kolik Vám řekli na pohovoru samotném? Zde je stále prostor na vyjednávání.
 • nedopadl pohovor úspěšně? NIC se neděje. Nabídek je spousta. Hlavu vzhůru a pevné nervy. Aktivně se zajímejte o zpětnou vazbu. Vše se dá doučit, dohnat.

Pod čarou. Práce není jen o tom, že vy dáváte svůj čas, znalosti a úsilí firmě, ale musí to být i naopak. Zeptejte se samy sebe, čím mě firma a tato pozice obohatí?