Golf

Golf

Golf je sport plný elegance a preciznosti, který se stal symbolem společenské prestiže. Pro mnoho golfistů je golf více než jen hra, je to způsob života. Přináší nejen tělesné výzvy, ale také mentální rovnováhu a možnost se odreagovat od každodenního shonu. Proč je golf tak populární po celém světě? Jaké jsou jeho klíčové prvky a co přináší nejen zkušeným hráčům, ale také začátečníkům? To se podívejme podrobněji v tomto článku.

Hra gentlemanů

Termín “gentleman” může mít různé významy v závislosti na kontextu. V případě golfového světa se však obvykle používá k popisu člověka, který projevuje vysokou úroveň etiky, respektu, slušnosti a dobrých mravů vůči ostatním hráčům a divákům. Gentleman se chová s respektem k pravidlům a tradicím golfu a vyniká svým chováním, vzděláním a společenským postavením. Termín gentleman je také často spojován se sportovním duchem a fair-play, což jsou důležité hodnoty v golfovém světě.

Člověk, který podvádí v golfu, podvádí i v životě a také naopak. Proto se o golf mnoho businessmanů ani nepokusí. A to jen dobře.

Business vs. golf

Golf je dlouho znám jako sport, který se spojuje s obchodem a podnikáním. V dnešním obchodním světě je golf stále oblíbenější, protože poskytuje příležitosti k navazování nových kontaktů a budování vztahů s klienty a obchodními partnery. Důležitou součástí hry golfu je tzv. “19. jamka”, což je termín pro setkání hráčů v klubovně nebo na terase po skončení hry, kde se konverzace může točit kolem obchodních témat. Zde se mohou navázat nové obchodní kontakty a zlepšit vztahy se stávajícími partnery. Golf také poskytuje příležitosti k diskuzím o obchodních záležitostech v uvolněnějším prostředí, než je kancelářské prostředí. V tomto smyslu se golf stal jedním z klíčových nástrojů v oblasti budování vztahů a rozvíjení podnikání.

Kolik obchodů se uzavřelo přímo při hře golfu? Popravdě nevím o jediném. Na druhé straně, kolik potkáte potencionálních klientů, dalších podnikatelů, lidí kteří čelí podobným problémům … nespočet. Je to jedinečná příležitost potkal lidi, se kterými byste se jen stěží někdy potkali.

Například komerční turnaje, kde se setkají pozvaní klienti, je toho dalším důkazem.

Tradice

Ve světě golfu se vyskytuje jedna specifická tradice týkající se oslovení hráčů. Obvykle ve společnosti se používá oslovení “pan” nebo “paní”, avšak mezi hráči se často vyskytuje tzv. “golfová výjimka”, která umožňuje hráčům oslovovat se navzájem křestními jmény. Toto neformální oslovení přispívá k uvolněné a přátelské atmosféře na hřišti, což může zlepšit vztahy a komunikaci mezi hráči. Týkání se může také přispět k většímu respektu a uznání mezi hráči, což může vést k lepšímu výkonu na hřišti. Takže, nejenom že potkáte zcela cizí lidi, se kterými trávíte mnoho hodin při hře. Ještě máte unikátní možnost si s nimi promluvit na neformální úrovni.

Tradice v pravidlech. Mohou se zdát přísná a složitá, ale právě díky nim se mohou hráči cítit v bezpečí a mohou si užít hru bez stresu. Pravidla golfu se vyvíjejí již od roku 1744, kdy byla založena první golfová společnost v Edinburghu. Od té doby se pravidla postupně měnila, aby lépe odpovídala potřebám a vývoji hry.

Kromě pravidel na hřišti má golf také mnoho dalších tradic, které jsou důležité pro atmosféru a kulturu tohoto sportu. Jednou z těchto tradic je oblékání. Některé kluby kladou důraz na řádné oblékání, aby se zachovala určitá úroveň a důstojnost. Toto obvykle znamená nošení dlouhých kalhot a trička s límečkem pro muže a rovněž důstojné oblečení pro ženy. Tato pravidla se ale liší podle klubu a mohou být poměrně přísná, až po případy, kdy je neřádné oblékání bráno jako porušení klubové etiky.

Celkově jsou pravidla a tradice golfu důležité pro udržení kultury tohoto sportu.

Dovolte mi několik slov o cenové dostupnosti golfu. Mým záměrem není tvrdit, že každý golfista je milionář a že každý milionář hraje golf. Tento stereotypní názor je však stále běžně rozšířený, zejména v České republice. Je pravda, že hraní golfu si vyžaduje určité finanční náklady, ačkoli není možné srovnávat ceny s jinými sporty, jako je například běhání, kde stačí mít jen vhodnou obuv. Nicméně existuje mnoho dalších sportů, které jsou mnohem dražší než golf, jako například lyžování. Lyžaři musejí počítat s náklady na výbavu, dopravu na svah, mnohdy ubytování, permanentky a další výdaje. Pokud srovnáme celkové náklady na lyžování během jedné zimní sezóny s letní sezónou golfu, zjistíme, že golf je často levnější sport. Navzdory tomu se však lyžaři obecně nevnímají jako milionáři, ačkoli náklady na tento sport jsou značné.

Co mi tedy golf dal?

Golf jsem začal hrát v roce 1994, členem české golfové federace od 1995.

Po těchto letech hraní golfu mohu s jistotou říci, že tento sport má pro mě obrovskou hodnotu. Golf mi umožnil setkat se s mnoha zajímavými lidmi z různých oblastí života a poznat jejich pohled na svět. Procestoval jsem část světa a poznal různé kultury. Nicméně, co je pro mě nejcennější, jsou morální hodnoty, které jsem si z golfového hřiště odnesl. Tyto hodnoty zahrnují upřímnost, dodržování pravidel, čestnost a respekt k tradicím. Jsem vděčný, že jsem měl a stále mám příležitost hrát golf a naučit se tyto ctnosti, které jsou důležité nejen na hřišti, ale i v životě obecně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *