KPI, zabiják po druhé

KPI, zabiják po druhé

V návaznosti na příspěvek o teorii KPI bych nyní uvedl několik praktických příkladů. Jejich dopady a nasazení.

Příklady ukazatelů účinnosti:

 • měření vytíženosti týmu zdali pracují, nebo mají neproduktivní činnost (meetingy, setkání, školení)
 • měření kolik mají práce v zásobníku (jak mají velkou frontu úkolů)

Příklady ukazatelů efektivnosti:

 • délka návrhu nové součásti, nového dílu
 • doba reakce na zadaný úkol
 • simulace jeho chování, ještě ve vývojové fázi, dřív než se vyrobí první fyzický vzorek
 • finanční úspora/přínos
 • plán vs. realita

Nastavení špatných KPI má fatální následky. Bohužel nemít žádné má také negativní dopad. KPI má za úkol motivovat.

Z nadhledu. Každá firma má dvě cenné věci. Vlastní produkt a zaměstnance. Nastaví-li se KPI bezmyšlenkovitě nebo nevhodně má to zásadní dopad na spokojenost zaměstnanců. Cítí se být kontrolováni bez přidané hodnoty. A naopak, nejsou-li ve firmě žádné ukazatele pro řízení výkonu, vede to nezadržitelně k nestandardizaci. KPI je odvozena především z vize firmy.

Základní předpoklady (nejen) pro KPI, měříme:

 • smysluplné veličiny: chci-li něco měřit, pak to musí být dávat smysl/logiku
 • vizualizace měření, pokud možno ve srozumitelné formě jak pro nadřízené tak pro podřízené
 • analýza naměřených dat
 • MUSÍ následovat změny na základě tohoto vyhodnocení, nic se neanalyzuje jen tak to šuplíku.
 • měříme, když měření slouží ke zlepšení. Z každého měření musí být přínos, buď pro firmu nebo pro zaměstnance
 • měříme, když měření slouží jako jeden (nikoliv jediný) nástroj pro motivaci

Vše výše sepsané jsem posbíral jako malé střípky během mnoha let. Nyní jako manažer je moje role toto převést do skutečnosti.

S.M.A.R.T jedna z metod, která pomáhá

Předpoklady jsou splněny a jsme si jich plně vědomy. Ještě si řekneme par slov o způsobu. Jakýkoliv cíl musí byt “smart”. Jednak z angličtiny to znamená chytré a jednak je to zkratka pro viz článek o SMART.

Poznatek z praxe: pro vývojové pracovníky, jakékoliv měření a kvantifikace je velice citlivé a mnohdy až nemožné nastavit.