ISO 9001, mít a nemít

ISO 9001, mít a nemít

Mít a nemít je jeden z nejznámějších románů Ernesta Hemingwaye z období hospodářské krize. O tom ovšem tento článek není, byť je to výborná kniha, která stojí za přečtení. Tento článek je zamyšlení se nad tím, jak je vůbec možné v dnešní době, aby existovala firma bez certifikace ISO. Konkrétně ISO 9001.

Trocha historie

Vznik řídicího systému kvality začal ve 20. letech minulého století v souvislosti s rozvojem sériové výroby, kdy se začala prosazovat potřeba udržet konzistentní kvalitu výrobků bez nutnosti testovat každý zvlášť. První principy byly publikovány po druhé světové válce, avšak přístup k této problematice se lišil v závislosti na regionu (USA, Evropa, Japonsko) a v rámci jednotlivých firem. Norma ISO 9001 vznikla ve Velké Británii v 80. letech a postupně se rozšířila po celé Evropě, zavedla tradici nezávislého ověřování splnění této normy certifikačními společnostmi.

Princip normy

spočívá v jednoduchém postupu, kdy vedení společnosti stanovuje své cíle a plány týkající se kvality výroby. Tyto plány jsou následně uskutečňovány prostřednictvím definovaných procesů, přičemž efektivita těchto procesů je průběžně měřena a sledována. To umožňuje společnosti přijímat účinná opatření k úpravám. Norma se také věnuje principům správy dokumentace, lidských zdrojů a infrastruktury. Dále zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a interní auditů s cílem získání zpětné vazby.

Je tedy vůbec možné aby existovala firma aniž by neměla certifikaci? Co to vypovídá?

Ano, je možné, aby firma existovala bez certifikace. Certifikace není povinná pro existenci firmy. Firma může fungovat a nabízet své produkty nebo služby i bez této formální certifikace. Má to ovšem své “ale”.

Absence certifikace může vypovídat o tom, že firma nemusí/nechce dodržovat specifické normy nebo standardy řízení kvality. Certifikace může být však považována za pozitivní znak, protože ukazuje, že firma se zavázala k určitým standardům a postupům, což může přinášet větší důvěru zákazníků a partnerů.

Výhody normy pro firmu či organizaci:

  1. Udržení konstantní vysoké úrovně výrobního procesu, což vede k stabilní a vysoké kvalitě poskytovaných služeb a výrobků pro zákazníky.
  2. Možnost optimalizace nákladů, zahrnující snížení provozních nákladů, redukci nákladů spojených s nekvalitními výrobky a úsporu surovin, energie a dalších zdrojů.
  3. Efektivní nastavení procesů umožňuje zvyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost vlastníků.
  4. Díky poskytování vysoce kvalitní produkce se otevírá možnost získat nejnáročnější zákazníky a přilákat nové zákazníky s ohledem na jejich spokojenost.
  5. Možnost účastnit se výběrových řízení o velké zakázky, zejména ve státní správě.
  6. Zlepšení systému řízení a zdokonalení organizační struktury celé organizace.
  7. Posílení pořádku a zvýšení výkonnosti celé organizace.
  8. Zvýšení důvěry veřejnosti a státních orgánů.
  9. Vytvoření flexibilního systému, který dokáže efektivně reagovat na změny požadavků trhu, individuálních zákazníků, legislativních požadavků a vnitřních změn v organizaci, například při zavádění nových technologií nebo organizačních změn.

ISO 9001:2015 je mezinárodní uznávaná norma pro Systémy řízení kvality (QMS). Je to nejrozšířenější používaná norma na světě s více jak 1,1 miliónem vydaných certifikátů organizacím v 178 zemích.

Cena

Cena závisí na rozsahu prací, tedy počtu zaváděných ISO norem, dále na počtu provozoven a druhu činnosti dané společnosti. Příklad: 1-3 zaměstnanců, 1 provozovna, obchodní činnost, a to zavedení 1 normy ISO 9001 se tedy obvykle pohybuje kolem 20.000 Kč až po 150.000 Kč pro větší firmy. Není to jen cena jako taková. Firma musí vynaložit čas a úsilí pro sepsání veškeré dokumentace, proškolení zaměstnanců, dodržování těchto interních předpisu a pravidel atd.

Závěr

Lze konstatovat, že vzhledem k absenci certifikace a nedostatečného důrazu na normy řízení kvality je představa práce pro takovou firmu jako zaměstnanec vskutku nemyslitelná. Pro potenciální zákazníky je taktéž nemyslitelné navázat spolupráci s takovou firmou, protože nedostatek závazku ke kvalitě a standardům může mít negativní dopady na výsledné produkty či služby. V odvětví automobilového průmyslu, kde bezpečnost a kvalita hrají klíčovou roli, je spolupráce s takovou firmou nejen nemožná, ale také výrazně riziková. Bez dodržování standardů a norem by mohl být vstup do automotive průmyslu nejen neuvážený, ale dokonce i nebezpečný.


Pod čarou. Přesto v ČR stále existuje mnoho firem, které na jakékoliv QMS standardy nehledí. Smutné. Jaká je vaše zkušenost?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *