IATF 16949 vs. ISO 9001

IATF 16949 vs. ISO 9001

Ať už jde o věci, které používáme, nebo potraviny, které denně konzumujeme, je kvalita prvořadým hlediskem. Úspěch organizace závisí také na kvalitě produktů/služeb, které dodává svým zákazníkům.

Kvalita pokrývá širší spektrum, včetně bezpečnosti, efektivity a spolehlivosti, zatímco mnoho organizací definuje kvalitu jako překračování očekávání zákazníků. Z tohoto důvodu existují některé standardní pokyny publikované pro různá odvětví pro správu kvality produktů a minimalizaci odchylek.

Z předchozího článku o ISO 9001 už víte, že porozumění různým standardním pokynům může být matoucí a nákladné. Naštěstí vám tento článek objasní základní rozdíly mezi ISO 9001 a IATF 16949 a jejich implementaci. Pojďme opět začít krátkým úvodem.

ISO 9001 je soubor mezinárodních norem, které definují požadavky na efektivní systém řízení kvality (QMS). Organizace certifikované podle ISO 9001 prokazují svou schopnost trvale dodávat vysoce kvalitní produkty a služby, a zároveň splňovat požadavky zákazníků a příslušné právní předpisy.

IATF 16949, specifikovaný Mezinárodní pracovní skupinou pro automobilový průmysl (The International Automotive Task Force IATF), definuje normy QMS specificky pro automobilový průmysl. Organizace musí tuto certifikaci získat prostřednictvím nezávislého auditora. Ačkoli IATF 16949 používá strukturu ISO 9001, automobilové společnosti musí pro získání certifikace dodržovat obě příručky, tj. IATF 16949 a ISO 9001.

Základní rozdíly

Ačkoli obě normy sdílejí stejnou strukturu, existují specifické rozdíly, které byste měli znát pro úspěšné zavedení osvědčených postupů ve vaší organizaci.

 • ISO 9001 definuje základní požadavky systému řízení kvality pro každou organizaci, zatímco IATF 16949 se zabývá požadavky QMS pro organizace v automobilovém průmyslu.
 • ISO 9001 může být implementována samostatně jako samostatný dokument, zatímco IATF 16949 musí být implementována jako rozšíření a ve spojení s ISO 9001:2015.
 • ISO 9001 se vztahuje na všechna pracoviště organizace. Naproti tomu IATF 16949 se vztahuje na pracoviště organizace, která vyrábějí díly pro servis nebo montáž automobilů, nikoliv na díly pro aftermarketový prodej.
 • ISO 9001 se zaměřuje na spokojenost zákazníků, zatímco IATF 16949 se zaměřuje na specifické požadavky zákazníků.
 • ISO 9001 nevyžaduje kalibraci všech měřicích systémů. Kalibrovat můžete pouze systémy, které významně přispívají ke kvalitě produktu. Naproti tomu IATF 16949 vyžaduje kalibrační/verifikační činnosti a záznamy spolu s detaily o shodě se specifikací po kalibrační/verifikační činnosti.
 • Akreditačními orgány pro ISO 9001 jsou ANAB, Auditors, Certification Bodies atd., zatímco akreditačními orgány pro IATF 16949 jsou IATF, IAOB, Auditors atd.

Různé pokyny, společný cíl

Ačkoli se pokyny uvedené v obou normách mohou lišit, sdílejí společný cíl, kterým je kvalita – pro produkty, služby a procesy. Zajištění kvality zaručuje dlouhodobou použitelnost, naplnění potřeb, poměr cena/výkon, bezpečnost, použitelnost a efektivitu produktu.

Kvalita je klíčová pro udržení spokojenosti zákazníků a jejich loajality pro dlouhodobé zisky. Udržování kvalitních procesů dělá z organizace lepší místo pro práci a zároveň podporuje kulturu neustálého zlepšování.

Kvalita také pomáhá firmám dosahovat:

 • Produktivity
 • Udržitelnosti
 • Ziskovosti
 • Úspěchu v podnikání
 • Spokojenosti zákazníků

Když máte ve své organizaci zavedený a správně dokumentovaný systém řízení kvality QMS, můžete těžit z mnoha výhod, jako například:

 • Zjednodušené a řízené procesy
 • Snížení plýtvání a prostojů
 • Menší pravděpodobnost nákladných chyb, jako je stažení produktu z trhu
 • Snížení nákladů na kvalitu
 • Identifikace a splnění požadavků na školení
 • Zvýšené zapojení zaměstnanců
 • Neustálé zlepšování a sladění procesů s cíli v oblasti kvality
 • Plynulejší komunikace a spolupráce pro eliminaci nesrovnalostí

Pro dosažení stálé kvality potřebujete systém řízení kvality, který vám pomůže nejen zefektivnit a standardizovat procesy, ale také měřit a analyzovat výkonnostní metriky pro provedení nezbytných změn v systému.

Nezbytné náležitosti tohto systému:

 • Řízení neshod
 • Řízení nápravných a preventivních opatření
 • Řízení dokumentů
 • Řízení změn
 • Řízení auditů
 • Řízení školení
 • Řízení stížností
 • Řízení kvality dodavatelů
 • Řízení kalibrací
 • Řízení údržby

Závěr

Dodržování standardů kvality, ať už ISO 9001 nebo IATF 16949, dává vaší organizaci konkurenční výhodu oproti jiným. Můžete zavést efektivní systém řízení kvality, abyste měli lepší kontrolu nad procesem a udrželi konzistenci v kvalitě produktů.


Pod čarou. Přesto v ČR stále existuje mnoho firem, které na jakékoliv QMS natož IATF standardy nehledí. Smutné. Jaká je vaše zkušenost?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *