Tým vs. individualita

Tým vs. individualita

Proč některé týmy dosahují vynikajících výsledků, zatímco jiné se neustále potýkají s problémy? Toto je otázka, kterou si mnozí manažeři kladou. Organizace jako NASA, Google a další investovaly do výzkumu vlastností týmů, protože hodnota těchto týmů pro organizaci je nesporná.

Je to tým samotný, dynamika v týmu nebo vedení týmu, co nejvíce ovlivňuje úspěch vysokovýkonných týmů?

Ve studii provedené technologickým gigantem Cisco bylo zkoumáno 297 týmů, z nichž 97 bylo vysokovýkonných a zbývajících 200 bylo průměrných. Byli překvapeni zjištěním, že mezi oběma skupinami byl zjevný rozdíl. Největším přispěvatelem k úspěšnosti týmu byly pozitivní skupinové dynamiky, přičemž tři klíčové oblasti, které odlišovaly nejlepší týmy, zahrnovaly to, že tým hrál podle svých silných stránek, členové týmu se cítili bezpečně, aby přicházeli s inovativními a netradičními nápady, a tým měl společné hodnoty.

Z této studie je zřejmé, že manažer, který staví a/nebo vede tým bez záměrného plánu zaměřeného na vytvoření správné skupinové dynamiky od samého začátku, může dosáhnout podprůměrný výkon. Pokud chcete tomu předejít, zde je 5 kroků, které můžete podniknout k vytvoření prostředí, které skutečně optimalizuje výkon týmu.

Jak zlepšit výkonnost týmu?

  • Vytvořte vizi týmu
  • Vytvořte týmovou kulturu
  • Odhalte silné stránky a určete role
  • Podporujte propojení v týmu
  • Oslavujte úspěchy

Vize

Prvním krokem k optimalizaci výkonu týmu je vytvoření jasně formulované vize, která vyjadřuje, co se snažíte dosáhnout a jakým způsobem tato úspěšnost pozitivně ovlivní organizaci. Bylo zjištěno, že pokud existuje sdílená vize, kolem které se všichni spojí, pravděpodobnost nadprůměrného finančního výkonu se zvýší o 1,9krát. Mít jasnou týmovou vizi je důležité, protože slouží jako roadmapa, která ukazuje směr, kam směřujete, a v týmu vytváří energii a vzrušení. Vaše vize by měla být tak přesvědčivá, že inspiruje členy týmu k dosažení toho, co mnozí považují za nemožné.

Vize týmu by se měla odvíjet od vize divize a ta od vize společnosti. Viz článek zde.

Kultura

Týmová kultura, tj. soubor normativních chování, týmových hodnot a způsobu, jakým tým spolu komunikuje, je jedním z hlavních faktorů, které oddělují optimální výkon týmu od ostatních. Ve dvouletém výzkumu provedeném společností Google s cílem zjistit, jaké vlastnosti mají vysokovýkonné týmy, zjistili, že “opravdu záleží méně na tom, kdo je v týmu, a více na tom, jak tým spolupracuje.” V této studii výzkumníci zjistili, že psychologická bezpečnost byla nejdůležitější kvalitou, která určovala výkon a úspěch týmu.

Vedení týmu vyžaduje úmyslné stanovení požadovaného chování, které se stane souborem provozních zásad, které formují interakce mezi členy týmu a pracovní kulturu. Pro vytvoření skvělé týmové kultury, která podporuje psychologickou bezpečnost, zaměřte se na rozvoj následujících chování:

  • Naslouchat – především věnujte pozornost, když mluví ostatní, aktivně poslouchejte a klaďte otázky, abyste pochopili jejich perspektivu.
  • Sebeuvědomění – uznávejte, co víte a co nevíte.
  • Entuziasmus – zachovejte pozitivní postoj i v obtížných časech.
  • Důvěryhodnost – nehledejte viny a viníky, i když je obtížné poskytujte konstruktivní zpětnou vazbu.
  • Starostlivost – važte každého člena týmu tak, aby bylo eliminováno posměšné chování a negativní komentáře, když ostatní přicházejí s nápady, které se zdají “neobvyklé”, nebo když přiznávají slabou stránku nebo oblast, kterou chtějí rozvíjet.

/Osobní poznámka: nikdy jsem nepoužil výraz podřízený, ale vždy kolega./

Silné stránky

Po stanovení složení týmu je dalším krokem porozumět silným stránkám každého člena týmu. Když vedoucí pracovníci využívají a zaměřují se na silné stránky členů týmu místo toho, aby se snažili opravovat slabiny, výsledky se dramaticky zlepšují. V jedné studii bylo zjištěno, že vedoucí pracovníci, kteří se zaměřují na silné stránky svých týmů, zaznamenali nárůst zisku o 14 až 29 % a zvýšení zapojení zaměstnanců o 9 až 15 %. Po identifikaci silných stránek stanovte každou roli v týmu a jak tato role využívá jejich silné stránky. Každý člen týmu musí rozumět tomu, co se od něj na týmu očekává a co se očekává od jeho spoluhráčů.

Jak identifikovat? Například skill matrix je jedním z nástrojů. Viz článek zde.

Propojení týmu

Jak si lze představit, je téměř nemožné dosáhnout vynikajícího týmového výkonu bez časté a včasné komunikace. Právě proto bylo zjištěno, že silně propojené týmy zaznamenávají o 21 % vyšší zisk než jejich méně propojení protějšky. Navíc 35 % rozdílu ve výkonu týmu lze připsat počtu osobních interakcí mezi členy týmu.

Z tohoto důvodu musí vedoucí pracovníci dbát na podporu spolupráce mezi zaměstnanci, pokud chtějí optimalizovat výkon týmu. Propojenost a spolupráci můžete podpořit pravidelně plánovanými schůzkami a digitálními technologiemi. Díky pokroku v technologiích zaměřených na týmy bylo zjištěno, že 70 % zaměstnanců uvedlo, že digitální technologie zlepšila jejich spolupráci. Naštěstí existuje nespočet možností, které podporují spolupráci, včetně některých bezplatných nástrojů pro vedení týmu, které vám pomohou začít.

Jak dopadne post-komunistická firma, která se neuvěřitelně brání digitálnímu pokroku ve stylu komunikace? Která se brání on-line meetingům a je řízena direktivně jedním, a to ještě nekompetentním, člověkem? Odpověď je myslím na snadě.

Oslavujte úspěchy

Na cestě k dosažení týmové vize budou existovat vzestupy i pády. Aby se udržovala dynamika a angažovanost, vytvořte kontrolní body a milníky, které je třeba dosáhnout na cestě. Oslava milníků posiluje cíl a vizi týmu a důvod, proč je důležitý, zaměřuje tým na jeho pokrok směrem k cíli, posiluje vztahy v týmu a poskytuje příležitost k zastavení a zamyšlení se nad tím, co všechno již bylo dosaženo.

Jednou z ověřených metod je měsíční highlights/lowlights. Každý pracovník vytvoří krátkou prezentaci (2 stránky maximálně), která se prezentuje před celým týmem. Z toho se může vybrat ten nejlepší úspěch. Jednak to podporuje komunikaci v týmu, dále podporuje a rozvíjí soutěživost a je to onen psychologický krok kupředu.

Závěr

Na základě výše uvedeného je jasně patrné, že práce v týmu přináší produktivnější výsledky než individuální práce. Kultura spolupráce, sdílená vize, využívání silných stránek jednotlivých členů týmu a propojenost mezi členy týmu jsou klíčovými faktory, které přispívají k úspěchu a vynikajícímu výkonu týmu. Právě prostřednictvím týmového přístupu je možné dosáhnout většího růstu, inovace a efektivity.


Pod čarou. Funguje váš tým dle těchto bodů? Převládá ve vašem týmu soutěživost nebo kolaborace?

/a jedno video pro pobavení./

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *